محل تبلیغات شما
هیرو آسانسور موفق به دریافت گواهینامه رتبه بندی شرکتهای آسانسوری شد. سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یک سازمان حرفه اي، مستقل و پیشتاز در زمینه رتبه بندي شرکتها، اقدام به رتبه بندي شرکتهاي طراحی و مونتاژآسانسور مینماید. مدل و معیارهاي رتبه بندي این شرکت ها براساس توافق نامه ای می باشد که فیمابین، وزارت صنعت، معدن و تجارت و این سازمان صورت گرفته است. هدف از این رتبه بندي، ارزیابی توانمندي شرکت های آسانسور در طراحی، نصب و ارایه خدمات پس از فروش آسانسور با ایمنی

هیرو آسانسور موفق به دریافت گواهینامه رتبه بندی شرکتهای آسانسوری شد.

سرویس کار آسانسور در فشم ، میگون و اوشان

سرویس و نگهداری آسانسور لواسان

رتبه ,آسانسور ,بندي ,سازمان ,هیرو ,موفق ,رتبه بندي ,بندی شرکتهای ,شرکتهای آسانسوری ,رتبه بندی ,هیرو آسانسور ,بندی شرکتهای آسانسوری

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

دور از هم دور از همه بازی های 3 نفره